ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Sherpa Romeo

Η καταχώριση κάθε εκδότη κωδικοποιείται σύμφωνα με μία από τις προηγούμενες κατηγορίες χρωμάτων.

Η χρωματική κωδικοποίηση RoMEO αναφέρεται στην γενική άδεια πρόσβασης που έχει δοθεί από τον εκδότη. Για παράδειγμα, εάν ένας εκδότης εφαρμόζει τα «πράσινα» δικαιώματα αρχειοθέτησης σε όλα τα περιοδικά του, τότε σε όλα θα υπάρχει η «πράσινη» ένδειξη.

Η καταχώριση για κάθε εκδότη αναφέρει, επίσης, τους όρους ή τους περιορισμούς στα δικαιώματα αρχειοθέτησης που επιβάλλονται από τον εκδότη.