ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Sherpa Romeo

Κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης των αδειών πρόσβασης, στην περίπτωση των περιοδικών και των πρακτικών συνεδρίων, κρίθηκε σκόπιμη η χρήση της ηλεκτρονικής πηγής SHERPA/RoMEO του University of Nottingham, η οποία περιλαμβάνει ικανοποιητικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που παρέχουν οι εκδότες στους συγγραφείς σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση. Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας πρέπει να ελέγξει το καθεστώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εργασιών που κατατίθενται με βάση την πολιτική που ακολουθεί κάθε περιοδικό.

Το Sherpa/Romeo έχει χρησιμοποιήσει διαφορετικά χρώματα για να τονίσει τα δικαιώματα αρχειοθέτησης που παραχωρούν οι εκδότες. Πρόκειται για εξέλιξη από τον αρχικό κατάλογο του έργου RoMEO και προσφέρει διάκριση μεταξύ τεσσάρων κατηγοριών δικαιωμάτων αρχειοθέτησης:

Green Επιτρέπεται η αρχειοθέτηση των άρθρων χωρίς ή με τα σχόλια των κριτών ή η τελική μορφή όπως δίνεται από τον εκδότη.
Blue Επιτρέπεται η αρχειοθέτηση των άρθρων με τα σχόλια των κριτών ή και η τελική μορφή όπως δίνεται από τον εκδότη.
Yellow Επιτρέπεται η αρχειοθέτηση των άρθρων χωρίς τα σχόλια των κριτών.
White Η αρχειοθέτηση των άρθρων δεν υποστηρίζεται επίσημα.