ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Οντολογία

Σκοπός και Στόχοι της Ορολογίας στο πλαίσιο του Οντολογικού Σχήματος

Σκοπός της δημιουργίας της ορολογίας είναι:

  • Να χρησιμοποιηθεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο που αναπτύσσει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Α» χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.
  • Να αποτελέσει ένα πρότυπο δημιουργίας και διαχείρισης ορολογίας

Να δημιουργήσει την υποδομή για την ανάπτυξη και εξέλιξη της οντολογίας με βάση τα διεθνή πρότυπα

Στόχοι είναι:

  • Να υποστηριχθεί η διαδικασία υλοποίησης και λειτουργίας του αποθετηρίου
  • Να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης του ιδρύματος
  • Να διασφαλιστεί η διαρκής ενημέρωση της ορολογίας της οντολογίας