ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Οντολογία

Πλαίσιο του έργου

Η ανάπτυξη οντολογίας τεχνολογικής εκπαίδευσης κινείται στους ακόλουθους άξονες:

  1. σχεδιασμό οντολογίας και θεματικού χάρτη, καθορισμό ελεγχόμενου λεξιλογίου της οντολογίας
  2. υλοποίηση της οντολογίας στο λογισμικό Protege και εξαγωγή της οντολογίας σε Owl.
  3. σύνδεση οντολογίας Owl με το λογισμικό του αποθετηρίου (Dspace).