ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης ΤΕΙΑ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ-Α), με το έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης» που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση», δημιούργησε το Ιδρυματικό Αποθετήριο (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) του Ιδρύματος όπως και δομές και διαδικασίες που επιτρέπουν την ανάπτυξη και τον διαρκή εμπλουτισμό της.

Το Αποθετήριο συγκεντρώνει την ερευνητική και εκπαιδευτική παραγωγή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Αθήνας και στοχεύει στη διάθεση του υλικού αυτού προς την εθνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, στο Αποθετήριο αναπτύχθηκε και ειδική αρχειακή συλλογή με ψηφιακά τεκμήρια στα οποία αποτυπώνονται η ιστορική διαδρομή, η διοικητική λειτουργία του, η ζωή της κοινότητάς του ΤΕΙ-Α, οι υποδομές και ο ρόλος του ΤΕΙ-Α στην τεχνολογική εκπαίδευση της χώρας.

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου δημιουργήθηκε και η υποδομή για την δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών βιβλίων και περιοδικών. Παράλληλα τα έντυπα επιστημονικά περιοδικά που εκδίδονται από εκπαιδευτικούς του ΤΕΙ Αθήνας ψηφιοποιούνται για να συνεχίσουν την κυκλοφορία τους σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Στην ίδια λογική αναπτύχθηκε και η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης συνεδρίων.

Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης του έργου είναι 952.000 ευρώ και προήλθε κατά κύριο λόγο από την Ψηφιακή Σύγκλιση αλλά και εν μέρει από πόρους του Ιδρύματος.