ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Συχνές Ερωτήσεις

Τί είναι Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και τί Ψηφιακό Ιδρυματικό Αποθετήριο;
Τί είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας;
Τί είναι η Ανοιχτή πρόσβαση;
Η ανοικτή πρόσβαση θέτει σε κίνδυνο τα αποτελέσματα μιας έρευνας;
Ποιοί θα έχουν πρόσβαση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο;
Ποιές είναι οι διαβαθμισμένες άδειες πρόσβασης ΤΕΙ Αθήνας;
Ποιός είναι ο απώτερος στόχος του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΤΕΙ Αθήνας;
Ποιά τα οφέλη από τη δημιουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου;
Τί είναι η ψηφιοποίηση;
Τί είναι η αυτο-αρχειοθέτηση;
Μπορεί η υποβολή στο αποθετήριο να παρακωλύσει το ενδεχόμενο κατοπινής δημοσίευσης σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά;
Τί είναι οι pre-print δημοσιεύσεις;
Τί είναι οι post-print δημοσιεύσεις;
Τί ισχύει για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας;
Σε ποιόν ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα;
Σε ποιόν ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα μετά την υποβολή και κατάθεση ενός τεκμηρίου στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας;
Τί ισχύει για τα πνευματικά δικαιώματα των πτυχιακών εργασιών;
Τί είναι το αρχείο του ΤΕΙ Αθήνας;
Τί υλικό θα περιλαμβάνει το αρχείο του ΤΕΙ Αθήνας;