ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

 1. Ανάπτυξη Υπηρεσίας φιλοξενίας συνεδρίων

  Η πλατφόρμα για την διοργάνωση και διαχείριση επιστημονικών συνεδρίων, την παραγωγή των πρακτικών και την προβολή του συνεδρίου αποτελεί τον κεντρικό στόχο της υπηρεσίας αυτής.

  Η πλατφόρμα στηρίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα OCS – Open Conference System και είναι σε θέση να υποστηρίξει οποιαδήποτε διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου από το ΤΕΙ-Α, με στόχο τη διαφύλαξη του υλικού με ηλεκτρονικό τρόπο και την καλύτερη αναζήτηση και προβολή του.

  Η Υπηρεσία Δημιουργίας και Φιλοξενίας Συνεδρίου: δίνει τις παρακάτω δυνατότητες

  • Δημιουργία ιστοτόπου συνεδρίου.
  • Παραμετροποίηση διαδικασιών διεξαγωγής συνεδρίου (επιστημονική & οργανωτική επιτροπή, κριτές, διαδικασίες κρίσης ανακοινώσεων, οργάνωση προγράμματος συνεδρίου, καταμερισμός σε συνεδρίες, διαχείριση εγγραφών κ.λπ.).
  • Έλεγχο, παρακολούθηση και εκτέλεση όλων των σταδίων ως την τελική επιλογή των εργασιών που θα παρουσιαστούν και έκδοση του προγράμματος του συνεδρίου (αποστολή ανακοινώσεων, ανάθεση σε κριτές, συγκέντρωση αποτελεσμάτων κρίσης, ενημέρωση ενδιαφερομένων κ.λπ.).
  • Προσωποποιημένες υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες (εισαγωγή με κωδικό, αποστολή ανακοινώσεων, αναζήτηση στις παρουσιάσεις του συνεδρίου, εγγραφή κ.λπ.).

Για να πλοηγηθείτε στις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις πατήστε εδώ