ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

 1. H Πλατφόρμα παραγωγής ηλεκτρονικών βιβλίων

  Σε 4 σταθμόυς εργασίας εγκαταστάθηκε όλο το απαραίτητο λογισμικό για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της δημιουργίας ηλεκτρονικών εκδοτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης.

  Ειδικότερα η Υπηρεσία Έκδοσης ηλεκτρονικών βιβλίων θα αποδώσει τις παρακάτω δυνατότητες στο φορέα:

  • Δημιουργία ιστοτόπου ηλεκτρονικών βιβλίων
  • Παραμετροποίηση διαδικασιών έκδοσης (επιστημονική επιτροπή, κριτές, διαδικασίες κρίσης, διαδικασίες επιμέλειας, σελιδοποίησης, γραφικών κ.λπ.).
  • Έλεγχος, παρακολούθηση και εκτέλεση όλων των σταδίων, ως την ηλεκτρονική έκδοση
  • Εργαλεία για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού βιβλίου και διάθεσής του
  • Προσωποποιημένες υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες (διάθεση με κωδικό, αποστολή βιβλίων, αναζήτηση κ.λπ.).

  Aναμένεται ότι η ενέργεια αυτή θα προσελκύσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος και αναμένεται ότι θα δημιουργηθεί συλλογή ελληνικών e-books. Το ΤΕΙ-Α στοχεύει στην αξιοποίηση αυτής της πλατφόρμας με τη δραστηριοποίηση του Τομέα Εκδόσεων της Βιβλιοθήκης του στην παραγωγή και διάθεση ηλεκτρονικών βιβλίων.