ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Το ΤΕΙ-Α στο πλαίσιο του παρόντος έργου προχώρησε στην ένταξη των παρακάτω περιοδικών του στις ηλεκτρονικές εκδόσεις του Ιδρύματος:

  1. Το διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης «Health Science Journal»
  2. Το ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης «Το Βήμα του Ασκληπιού»
  3. Το e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας «e-Journal of Science & Technology, e-JST»
  4. Το περιοδικό του ΤΕΙ-Α
  5. Το περιοδικό της ΣΔΟ