ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Η Υπηρεσία Δημιουργίας Ηλεκτρονικών Περιοδικών δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Δημιουργία ιστότοπου ηλεκτρονικού περιοδικού (ανοικτής ή κλειστής πρόσβασης).
 • Παραμετροποίηση συντελεστών και διαδικασιών του περιοδικού (επιστημονική επιτροπή, κριτές, διαδικασίες κρίσης κ.λπ.).
 • Έλεγχος, παρακολούθηση και εκτέλεση όλων των σταδίων, ως την ηλεκτρονική έκδοση των τευχών (κατάθεση άρθρων, ανάθεση σε κριτές, συγκέντρωση αποτελεσμάτων κρίσης, ενημέρωση ενδιαφερομένων κ.λπ.).
 • Εργαλεία για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού τεύχους και δημοσίευσής του
 • Προσωποποιημένες υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες (εισαγωγή με κωδικό, αποστολή άρθρων, αναζήτηση στο τρέχον και σε παλαιά τεύχη κ.λπ.).

Τα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που υποστηρίζονται από συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης εξασφαλίζουν:

 • Μείωση του κόστους και του χρόνου διαχείρισης των εργασιών
 • Βελτίωση της ποιότητας και αρχειοθέτησης
 • Αύξηση αναγνωσιμότητας μέσω διασυνδέσεων με άλλες βάσεις δεδομένων
 • Ασφάλεια και προστασία του περιεχομένου του περιοδικού.
 • Μείωση του χρόνου δημοσίευσης που χαρακτηρίζει τα παραδοσιακά έντυπα περιοδικά
 • Παροχή στον τελικό χρήστη ηλεκτρονικών περιοδικών με τα χαρακτηριστικά που έχουν περιγραφεί πιο πάνω.