ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας έχει πλήρως αναπτυγμένες εξατομικευμένες υπηρεσίες χρηστών (My IR)

  • Διαχείριση προσωπικής πνευματικής παραγωγής, ρόλων και ετεροαναφορών. Το κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ-Α έχει πρόσβαση σε μια σειρά από τυπικές υπηρεσίες (αναζήτηση, αποθήκευση αποτελεσμάτων κ.λπ.). Επιπρόσθετα μπορεί να αξιοποιεί προχωρημένες προσωποποιημένες υπηρεσίες, π.χ. να δημιουργεί τη δική του λίστα προτιμήσεων, κ.λπ., καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργεί το βιογραφικό του σημείωμα, σε πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα, μέσα από την υπηρεσία myIR, ο χρήστης μπορεί να συνθέσει τη λίστα με τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά, τις ανακοινώσεις σε συνέδρια, τις εργασίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ως επιβλέπων ή ως μέλος της επιτροπής, αλλά και τα ερευνητικά έργα που έχει εκτελέσει ως επιστημονικός υπεύθυνος.
  • Υπηρεσίες επιλεκτικής διάχυσης πληροφοριών (SDI Selective Dissemination of Information). Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ του χρήστη, καταγραφής ερευνητικών ενδιαφερόντων και δημιουργία υπηρεσίας ενημέρωσης του χρήστη για κάθε νέα εγγραφή του αποθετηρίου που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά του.

Η Ψηφιακή βιβλιοθήκη φιλοξενείται στο ΕΔΕΤ (χρήση κεντρικών υποδομών ΕΔΕΤ). Η ενέργεια αυτή απαλλάσσει το ίδρυμα απο΄το κόστος της μακροχρόνιας διατήρησης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου μακροχρόνιας διατήρησης από όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας σε εθνικό επίπεδο. Το ΤΕΙ-Α έχει πρόσβαση στα δεδομένα και τη διαχείριση τους μέσω εικονικών μηχανών (virtual machines).

Για να πλοηγηθείτε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη πατήστε εδώ