ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Ιδρυματικό αποθετήριο) του ΤΕΙ Αθήνας περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής και εκπαιδευτικής παραγωγής της ακαδημαϊκής κοινότητάς του. Συγκεκριμένα αριθμεί 23 κοινότητες με 56 συλλογές μη συμπεριλαμβανομένης της αρχειακής αποτελεί διακριτή συλλογή στο ενιαίο σύστημα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Το σύνολο των τεκμηρίων είναι περίπου 60.000 και οι σελίδες ξεπερνούν τις 112.000. Οι συλλογές και το ψηφιακό του περιεχόμενο (επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις, μεταπτυχιακές εργασίες, κλπ) λειτουργούν σε πλήρη συμβατότητα και διαλειτουργικότητα με τα αποθετήρια των άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας.

Το ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών των μελών της κοινότητας του ΤΕΙ-Α, επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή/ελληνικά συνέδρια. Περιλαμβάνει επίσης υλικό προερχόμενο από ερευνητικά προγράμματα και μελέτες με τη μορφή τεχνικών δελτίων, τεχνικών εκθέσεων, πειραματικών αποτελεσμάτων, πατέντων, δράσεων δημοσιότητας κ.λπ.