ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

da

Ψηφιακές Αρχειακές Συλλογές

Επισημαίνεται ότι το έργο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για ανάλογες αρχειακές εφαρμογές

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του ψηφιακού αρχείου θα υπάρχει ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο θα αριθμεί πάνω από 6000 διακριτά τεκμήρια και πάνω από 50.000 σελίδες, φωτογραφίες και αρχειακό υλικό. Η πρόσβαση στο υλικό αυτό είναι ανοιχτή με εξυπηρέτηση θεματικής αναζήτησης με τη χρήση σημασιολογικών εργαλείων. Τα μεταδεδομένα είναι σε πλήρη συμβατότητα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα του αποθετηρίου. Συγκεκριμένα:

  • 2.000 περίπου ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιοποιημένων άρθρων διαθέσιμων στο διαδίκτυο, σε επίπεδο άρθρων σε μορφή PDF.
  • Αριθμός ηλεκτρονικών αρχείων για 1000 ψηφιοποιημένα έγγραφα και νομοθεσίες διαθέσιμα στο διαδίκτυο, κυρίως σε μορφή TIFF compressed.
  • 1350 φωτογραφίες
  • 1500 περίπου σχέδια, αφίσες, φυλλάδια, αντικείμενα κ.λπ
  • 150 τεκμήρια ψηφιοποιημένων οδηγών σπουδών διαθέσιμων στο διαδίκτυο σε μορφή PDF

Για να πλοηγηθείτε στο Ψηφιακό Αρχείο πατήστε εδώ