ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

da

Ψηφιακές Αρχειακές Συλλογές

Στις ψηφιακές ιστορικές συλλογές συγκεντρώνεται υλικό που σχετίζεται με την ίδρυση, την πορεία και εξέλιξη του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της Αθήνας. Το ΤΕΙ-Α είναι το μεγαλύτερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας, είναι στο προσκήνιο των εξελίξεων από την πρώτη μέρα δημιουργίας των ΤΕΙ και παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών. Η δημιουργία των αρχειακών συλλογών του ΤΕΙ-Α, η ψηφιοποίηση, ευρετηρίαση και διάθεση του υλικού αυτού σε περιβάλλον ανοιχτής πρόσβασης αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την έρευνα της ιστορίας και εξέλιξης της τεχνολογικής εκπαίδευσης στη χώρα μας αλλά και την ευρύτερη μελέτη της κοινωνικής ιστορίας και της ιστορίας των επιμέρους κλάδων και ειδικοτήτων της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, το υλικό αυτό, που είναι μοναδικό, εμπλουτίζει το διαδίκτυο με ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο και συμβάλλει και στη διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του.