ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Άδειες Πρόσβασης

Στα ηλεκτρονικά έγγραφα όπυ καταγράφηκε και πιστοποιήθηκε το υπό κατάθεση υλικό, προστέθηκε μια στήλη με τίτλο «επιβεβαίωση». Η στήλη αυτή συμπληρώθηκε από το αρμόδιο μέλος της ομάδας του έργου για την εκκαθάριση των αδειών, το οποίο επιβεβαίωσε εάν τα τεκμήρια που παραχωρεί ο δημιουργός προς ψηφιοποίηση, καταγραφή και εμφάνισή τους στο ΙΑ, πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να διατεθούν ελεύθερα στο διαδίκτυο ή όχι.