ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Άδειες Πρόσβασης

Η ομάδα του έργου λοιπόν συνέταξε μία επιστολή με την οποία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος για το σκοπό του έργου, καλώντας τους να συμμετέχουν και να προσφέρουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους υλικό με στόχο την προβολή του ΤΕΙ Αθήνας στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τη διεκδίκηση της θέσης που πραγματικά του αξίζει στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό γίγνεσθαι. Η επιστολή αυτή εμπεριέχει επεξηγήσεις σχετικά με τις προαναφερθείσες άδειες πρόσβασης που μπορεί να επιλέξει κάθε δημιουργός για το έργο του. Εν συνεχεία, η ομάδα του έργου συνέλλεξε το εκπαιδευτικό και ερευνητικό υλικό των καθηγητών -κυρίως μέσα από τις προσωπικές ιστοσελίδες τους- το κατέγραψε σε ειδικά ηλεκτρονικά έγγραφα. Οι δημιουργοί μπορούσαν να επιλέξουν ποιο έργο τους θέλουν να συμπεριληφθεί στο αποθετήριο αλλά και ποια πολιτική πρόσβασης επιλέγουν γι αυτό. Παρόμοια πρακτική ακολουθήθηκε και για την συγκέντρωση του ιστορικού-αρχειακού υλικού του ιδρύματος σε συνεργασία με τις διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Αθήνας.

Μετά την λήψη των απαντήσεων των δημιουργών τους σχετικά με το υλικό που προτίθενται να καταθέσουν στο αποθετήριο αλλά και με τον τρόπο που αυτό θα είναι προσβάσιμο στους χρήστες του Διαδικτύου, ξεκίνησε η εκκαθάριση των αδειών. Με την διαδικασία της εκκαθάρισης ελέγχθηκε αν το υλικό είναι κατάλληλο για πλήρη εμφάνιση του στο διαδίκτυο, αν δηλαδή είναι αποδεσμευμένο από πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που το υλικό δεν ήταν δυνατό να είναι ελεύθερα προσβάσιμο, επιλέχθηκε κάποια άλλη πολιτική πρόσβασης ώστε το ΤΕΙ Αθήνας να είναι σύμφωνο με τις κείμενες νομικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων.