ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Άδειες Πρόσβασης

Στα πλαίσια της διαδικασίας της αυτοαρχειοθέτησης, είναι θεμιτό και νομικά απαραίτητο, οι χρήστες του ψηφιακού αποθετηρίου του ΤΕΙ Αθήνας να αποδεχτούν τους όρους μιας Άδειας Κατάθεσης Έργου η οποία θα περιλαμβάνει την παραχώρηση δικαιωμάτων στο ΤΕΙ Αθήνας αλλά και την επιλογή πολιτικής πρόσβασης που επιθυμεί ο κάθε δημιουργός.

Πολύ πριν εφαρμοστεί η διαδικασία της αυτοαρχειοθέτησης, η ομάδα του έργου ξεκίνησε τη συλλογή υλικού το οποίο θα συμπεριληφθεί στο αποθετήριο. Τα υλικό αυτό είναι γενικό (δημοσιεύσεις σε περιοδικά, μελέτες, βιβλία, εισηγήσεις συνεδρίων, εκπαιδευτικό υλικό των καθηγητών του ΤΕΙ κ.α.) και αρχειακό (προγράμματα σπουδών, πρακτικά συνελεύσεων, πρακτικά τομέων, βιβλία μητρώων σπουδαστών, φωτογραφίες του χώρου και των εκδηλώσεων του ΤΕΙ, φωτογραφίες εργαστηριακού εξοπλισμού του ΤΕΙ κ.ά.).

Όσον αφορά το αρχειακό υλικό του ΤΕΙ Αθήνας τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων του ανήκει στο Ίδρυμα. Όμως, τα τεκμήρια του γενικού υλικού που θα συμπεριληφθούν στο αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας απαιτούν μία περαιτέρω εξέταση, ώστε να αποφασισθεί η κατάλληλη πολιτική πρόσβασης σύμφωνη με τις δεσμεύσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων.