ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Άδειες Πρόσβασης

Στη λογική των Creative Commons, σύμφωνα με την οποία ο δημιουργός που αυτο-αρχειοθετεί το πόνημά του έχει τη δυνατότητα να χορηγεί άδεια χρήσης του έργου του με ελεύθερο και ανοιχτό τρόπο, βασίσθηκαν οι τρεις ακόλουθες πολιτικές πρόσβασης που χρησιμοποιεί το αποθετήριο του ΤΕΙ-Αθήνας. Ο δημιουργός, κατά την αυτοαρχειόθετηση, έχει την δυνατότητα να διαθέσει και να προστατεύσει το έργο του διαλέγοντας μία από τις τρεις ευέλικτες άδειες ψηφιακής πρόσβασης.

  • Ελεύθερη πρόσβαση
  • ΤΕΙ-Αθήνας πρόσβαση (μόνο μέσω IP του ΤΕΙ-Αθήνας)
  • Κλειστή πρόσβαση
  1. Στην «Ελεύθερη πρόσβαση», η πρόσβαση στα ψηφιακά τεκμήρια του αποθετηρίου είναι ελεύθερη και πλήρης, χωρίς κανένα περιορισμό, σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. Οι χρήστες του ΤΕΙ αλλά και οι εξωτερικοί χρήστες θα μπορούν να διαβάζουν και να αποθηκεύουν τα τεκμήρια μέσα από το σύστημα του αποθετηρίου.
  2. Η «ΤΕΙ-Αθήνας πρόσβαση» αφορά μόνο τους εσωτερικούς χρήστες, όσους δηλαδή ανήκουν στην κοινότητα του ΤΕΙ-Αθήνας. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο θα είναι περιορισμένη και θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από IP διευθύνσεις του ΤΕΙ. Αυτή η πολιτική εξυπηρετεί ιδιαίτερα το ίδρυμα αλλά και τους δημιουργούς οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει μελέτες, άρθρα, έρευνες σε περιοδικά (εκτός αυτών του ΤΕΙ) που δε διατηρούν πλήρως τα πνευματικά τους δικαιώματα. Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας θα συστήνει την επικοινωνία των δημιουργών με τους εκδότες τους και θα παραπέμπει σε πηγές όπως το SHERPA/RoMEO που διαθέτουν πληροφορίες για τις πολιτικές πνευματικής ιδιοκτησίας και δημοσίευσης των εκδοτών.
  3. Τέλος, στην «Κλειστή πρόσβαση» οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο αλλά θα έχουν την δυνατότητα να δουν μόνο τα μεταδεδομένα του (π.χ. τίτλο, συγγραφέα, περίληψη κλπ.).